Privacy Statement Models at Work

Models at Work B.V., gevestigd aan de Keizersgracht 139-A te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder 34195249, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je welke gegevens wij (kunnen) verzamelen en hoe wij deze gegevens opslaan, verwerken en beschermen.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Models at Work B.V. verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze aan ons verstrekt. Zo houden wij dossiers bij van onze modellen, opdrachtgevers, kantoorpersoneel en andere relaties. Wij verwerken persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachtovereenkomsten die wij met opdrachtgevers en modellen aangegaan en (voor zover daar geen overeenkomst voor is), om informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening, het verkrijgen van opdrachten, het aanleggen van ons modellenbestand en om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Nieuwsbrief

Models at Work B.V gebruikt persoonsgegevens om digitale nieuwsbrieven te versturen aan onze opdrachtgevers en andere relaties. Wij werken met een opt-in systeem waardoor ontvangers van deze nieuwsbrief bij iedere mailing de mogelijkheid hebben zich op eenvoudige wijze af te melden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Models at Work B.V deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar dienstverlening zoals met (potentiele) opdrachtgevers. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Denk hierbij aan leveranciers van diverse softwaresystemen, ons administratiekantoor, de belastingdienst en het payrollbedrijf waar wij mee werken.

Cookies

Models at Work B.V. gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor een goede (technische) werking van onze website en jouw gebruikersgemak. Indien gewenst kun je je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Openbaarmaking

Models at Work B.V. publiceert beeldmateriaal van opdrachten waar modellen in opdracht van ons voor gewerkt hebben op sociale media, onze website en in onze nieuwsbrief. Daarnaast maken wij ook andere persoonsgegevens openbaar op sociale media, op onze website en in onze nieuwsbrief van modellen die zich expliciet hebben opgegeven voor de divisie Models at Work Casting, waaronder naam, geslacht, opleiding, uiterlijke kenmerken en beeldmateriaal dat modellen zelf uploaden in hun online profiel FlexPS. Wij doen dit om (potentiele) opdrachtgevers aan te trekken en zo opdrachten voor onze modellen te verwerven. Het is technisch mogelijk voor derden om deze gegevens te kopiëren, wij hebben hier geen invloed op.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Models at Work B.V. neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onder andere door de beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie, en door de toegang tot jouw gegevens te beperken tot personen die deze gegevens nodig hebben om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren.  Daarnaast zullen wij jouw gegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken. Buiten de EER verwerken wij alleen jouw gegevens als dat land een passend beschermingsniveau biedt. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit aan andere landen of aan andere partijen doorgeven dan zoals in dit privacy statement genoemd. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Met het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die wij (kunnen) verzamelen en verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleiding
 • Talenkennis
 • Vaardigheden
 • Bankrekeningnummer
 • Omzetbelastingnummer
 • KVK-uittreksel
 • Verzekeringspolis
 • Kopie van het identiteitsbewijs
 • Uiterlijke kenmerken
 • Factuurgegevens
 • Kledingmaten
 • Kopie benodigde werk- en reisdocumenten
 • Overeenkomsten
 • CV (Curriculum Vitae)
 • Foto’s waar modellen herkenbaar opstaan; foto’s van opdrachten die wij uitvoeren en foto’s die modellen uploaden in hun persoonlijke online profiel FlexPS van XPS Logic
 • Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt in correspondentie, telefonisch of die modellen invullen of aanpassen in hun persoonlijke online profiel FlexPS van XPS Logic
Bewaartermijn

Models at Work B.V bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld en houdt zich in ieder geval aan de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Models at Work B.V. verzamelt gegevens van jou die persoonlijk zijn. Je hebt daarom conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in de persoonsgegevens die van jou worden verwerkt.
 • Het recht om rectificatie, beperking of wissing van jouw persoonsgegevens te vragen.
 • Het recht om jouw persoonsgegevens over te laten dragen.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.
Wijzigingen

Models at Work B.V. behoudt zicht het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit onze privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen Models at Work B.V. en een betrokkene. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 23 november 2020